ورکشاپ آنلاین کربوکسی تراپی با ژل
20%
تخفیف

ورکشاپ آنلاین کربوکسی تراپی با ژل

ورکشاپ کربوکسی تراپی با ژل مخصوص krx  به مدت 100 دقیقه در دو فیلم تهیه شده است. فیلم اول در باره مباحث تئوری کربوکسی تراپی می باشد و در چهار بخش : تعریف و مقدمه، روش های مختلف و مکانیسم کربوکسی تراپی، روش انجام کربوکسی تراپی و موارد احتیاط بعد از کربوکسی تراپی صحبت می شود. فیلم دوم شامل کارگاه عملی می باشد که روی کیس مرحله به مرحله انجام و اجرا می شود.

280,000 تومان