کیت پیل دریای سبز krx

این محصول شامل دو شیشه کوچک که یکی حاوی پودر و دیگری حاوی ماده فعال کننده می باشد. در جعبه های 10 عددی ( 5 عدد فعال کننده و 5 عدد پودر ) بسته بندی شده است.

600,000 تومان