آموزش آنلاین درمان هیپرهیدروز با بوتاکس

بدون امتیاز 0 رای
995,000 تومان

آموزش درمان هیپرهیدروز با بوتاکس: مینی دوره آموزش آنلاین درمان هیپرهیدروز یا تعریق بیش از حد با بوتاکس چیست؟ با…

995,000 تومان

آموزش درمان میگرن با بوتاکس (آموزش آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
995,000 تومان

آموزش درمان میگرن با بوتاکس: مینی دوره آموزش آنلاین درمان میگرن با بوتاکس چیست؟ با مینی دوره آموزش آنلاین درمان…

995,000 تومان

آموزش میکروبوتاکس

بدون امتیاز 0 رای
995,000 تومان

آموزش میکروبوتاکس مینی دوره آموزش آنلاین میکروبوتاکس چیست؟ با مینی دوره آموزش آنلاین میکروبوتاکس شما می توانید یک روش خاص…

995,000 تومان
20%
تخفیف

مجموعۀ 3 مینی دورۀ آنلاین آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
2,388,000 تومان

آموزش تخصصی  بوتاکس: مجموعه سه مینی دوره آموزش آنلاین میکروبوتاکس، درمان میگرن با بوتاکس، درمان هیپرهیدروز با بوتاکس با مجموعه…

2,388,000 تومان