دستگاه میکرونیدلینگ KRX

دستگاه میکرونیدلینگ فوتوپن krx، قابل شارژ، خوش استایل، دارای 7 طیف نوردرمانی، دارای گارانتی تعویض مادام العمر و ساخت کره می باشد.

ناموجود

کارتریج 12 سوزنه میکرونیدلینگ KRX

کارتریج 12 سوزنه میکرونیدلینگ فوتوپن KRX

بیش از 90 درصد کیفیت کار یک دستگاه میکرونیدلینگ، کارتریج آن دستگاه است. جنس فلز، کیفیت فنر و روان بودن حرکت کارتریج در افزایش راندمان دستگاه نقش بسیار موثری دارد. کارتریج نانو دستگاه فوتوپن krx برای نیدلینگ نواحی حساس مثل لب و زیر چشم ها کاربرد دارد.

ناموجود

کارتریج 36 سوزنه میکرونیدلینگ KRX

کارتریج نانو قلم میکرونیدلینگ فوتوپن KRX

بیش از 90 درصد کیفیت کار یک دستگاه میکرونیدلینگ، کارتریج آن دستگاه است. جنس فلز، کیفیت فنر و روان بودن حرکت کاتریج در افزایش راندمان دستگاه نقش بسیار موثری دارد. کارتریج نانو دستگاه فوتوپن krx برای نیدلینگ نواحی حساس مثل لب و زیر چشم ها کاربرد دارد.

ناموجود

کارتریج نانو میکرونیدلینگ KRX

کارتریج نانو قلم میکرونیدلینگ فوتوپن KRX

بیش از 90 درصد کیفیت کار یک دستگاه میکرونیدلینگ، کارتریج آن دستگاه است. جنس فلز، کیفیت فنر و روان بودن حرکت کاتریج در افزایش راندمان دستگاه نقش بسیار موثری دارد. کارتریج نانو دستگاه فوتوپن krx برای نیدلینگ نواحی حساس مثل لب و زیر چشم ها کاربرد دارد.

ناموجود