بالم پاک کننده KRX

بالم تمیزکننده KRX یک گزینه عالی برای ذوب کامل تمام آرایش ها و آلودگی ها بدون نیاز به آب حتی بدون باقی گذاشتن هیچ گونه بقایایی است. این محصول در سالن ها و حتی به عنوان مراقبت خانگی قبل از استفاده از شوینده ها بسیار مناسب است. به صورت قوطی کرم 100 گرمی تهیه شده است.

550,000 تومان