آموزش رایگان تزریق بوتاکس

آموزش رایگان پی آر پی

آموزش رایگان لیفت بانخ

آموزش رایگان تزریق فیلر

آموزش رایگان مزوتراپی

آموزش رایگان اسکین کر

ویدئوهای رایگان فوق شامل قسمت هایی از دوره های آموزشی آنلاین دکتر بیدکی می باشد که برای آشنایی کاربران با  نحوه تدریس و کیفیت فیلم ها و نیز محتوای بی نظیر آن در سایت قرار داده شده است شما می توانید علیرغم اینکه از محتوای علمی این فیلم ها استفاده کنید بلکه با قسمتی از دوره ها آشنا شوید.